Svetski dan bez duvana 2024 – Zaštitimo decu od upotrebe duvanskih proizvoda

Svetski dan bez duvana obeležava se tradicionalno 31. maja.

Ove godine Svetska zdravstvena organizacija (SZO) plasirala je poruku kojom nastoji da podigne svest javnosti o štetnom uticaju duvanskih proizvoda na decu i mlade.

Prema podacima iz 2022. godine, širom sveta najmanje 37 miliona mladih lјudi starosti 13–15 godina koristi neki oblik duvana, od toga u evropskom regionu SZO čak oko 4 miliona dece.

Zašto duvanska industrija cilјa upravo na decu i mlade? Da bi se obezbedio stalni priliv novih korisnika, duvanska industrija radi na stvaranju onih okruženja koja promovišu prihvatanje duvanskih proizvoda među svakom sledećom generacijom.

Obezbeđivanje tržišta postiže se širokom paletom poslovnih i marketinških strategija,  razvojem novih prizvoda, a posebno taktikama oglašavanja koje su privlačne upravo deci i adolescentima.

Popularnost proizvoda kao što su elektronske cigarete i nikotinske vrećice beleži ogroman rast među mladima tokom poslednjih nekoliko godina. Procenjuje se da je tokom 2022. godine 12,5% adolescenata u Evropskom regionu koristilo e-cigarete, u poređenju sa  tek 2% odraslih. U nekim zemlјama evropskog regiona, stope upotrebe e-cigareta među školskom decom su čak 2-3 puta veće od stopa pušenja običnih cigareta.

U Srbiji trend jasno pokazuje tendenciju prevladavanja elektronskih cigareta među mladima u poslednjih par godina. Poslednje istraživanje iz 2022. godine o ponašanju u vezi sa zdravlјem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji, pokazalo je da je upotreba elektronskih cigareta kod nas veoma zastuplјena i da je elektronske cigarete probao čak svaki peti učenik petog i sedmog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole, sa gotovo podjednakom učestalošću korišćenja među dečacima i devojčicama.

Od trenutka pojavlјivanja na tržištu, dizajn i izgled elektronskih cigareta se stalno menja, što se odražava i na njihove farmakološke, toksikološke, ali i ekološke karakteristike. Zabrinjavajućem  porastu popularnosti ovih proizvoda među mladima u velikoj meri doprinosi i nedovolјna informisanost o njihovim pravim karakteristikama, što za direktnu posledicu ima potcenjivanje rizika po zdravlјe koje mladi neretko pokazuju i u istraživanjima. Svemu tome značajno doprinosi i sam atraktivan dizajn, širok spektar aroma, pristupačnost i dostupnost, pre svega kroz razvoj novih generacija elektronskih cigareta za jednokratnu upotrebu. Klјučni faktor koji doprinosi rastu popularnosti je i sam način plasiranja ovih proizvoda na tržište, putem kanala komunikacije bliskih mladima, uz dizajn i poruke koje su oblikovane cilјano za ovu populaciju, uz angažovanje brojnih influensera na koje se ugledaju.

U takvoj atmosferi i porukama vršnjaka putem društvenih mreža, koje se šire neverovatnom brzinom, ostaju skoro nevidlјivi dokazi o ovim proizvodima koji potiču iz relevantnih naučnih izvora. Ti dokazi ukazuju na to da za decu i mlade upravo elektronske cigarete mogu poslužiti kao „ulazni“ proizvod ka budućem konzumiranju daleko šire palete duvanskih proizvoda, uklјučujući i tradicionalne cigarete.  Uz sve to, zanemaruje se i činjenica da aerosoli elektronskih cigareta sadrže jedinjenja koja, pored toga što su i sama toksična, olakšavaju stvaranje zavisnosti od nikotina te tako povećavaju verovatnoću da mladi koji koriste elektronske počnu da koriste i tradicionalne cigarete.

Zbog svega navedenog, cilј ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvana i globalne kampanje SZO jeste  da se podstakne najšira javnost, svako dete, roditelј, nastavnik, zdravstveni radnik i sve društveno odgovorne organizacije i pojedinci, da bi se smanjio uticaj manipulativnih marketinških poruka u vezi sa duvanskim proizvodima na mlade, pa samim tim i uticaj na zdravlјe generacija koje dolaze.